górne tło

Małe Granty Historyczne

Komisja Dialogu Obywatelskiego debatowała nad zmianami w projekcie uchwały o ustanowienie Małych Grantów Historycznych.

Przyjęta autopoprawka, nad którą głosowali radni, dotyczyła wyłączenia z projektowanej ustawy przykładowego regulaminu ustanowienia nagród i subwencji dla towarzystw i grup propagujących rodzimą historię.

Małe Granty Historyczne to idea wspomagania finansowego gminnych instytucji, organizacji pozarządowych czy grup rekonstrukcyjnych, które promują i upowszechniają tradycję i patriotyzm, dbają o zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz o miejsca pamięci. Dodatkowo ułatwiona i zminimalizowana procedura przyznawania nagród powinna uatrakcyjnić ideę, a także zachęcić do podobnych działań.