górne tło

Program Rozwoju Sportu - konsultacje

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019. Konsultacje potrwają do 31 października.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępne są w: Buletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl oraz portalu ngo.krakow.pl - dziale konsultacje on-line www.ngo.krakow.pl