górne tło

Konsultacje na finiszu

Jeszcze tylko do dzisiaj (16 października, piątek) trwają konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępne są w: Buletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz portalu ngo.krakow.pl - dziale konsultacje on-line.

Formularz konsultacji należy wypełnić i dostarczyć na: adres poczty elektronicznej mowis@um.krakow.pl, lub numer faksu 12 616 78 13, lub adres Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków.

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Krakowa, zwłaszcza w zakresie realizowania celów związanych z rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych. W Programie ujęto cele i zadania realizowane w ramach przyjętych przez Gminę Miejską Kraków programów sektorowych.  Dokument stworzono partycypacyjnie w procesie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.