górne tło

Projekty z instytucjami okołobiznesowymi

Mając na uwadze, specyfikę Krakowa jako miasta szybko rozwijającej się małej i dużej przedsiębiorczości technologicznej oraz licznych organizacji pozarządowych jak również wyzwania stojące przed Krakowem, związane ze stale rosnącą liczbą użytkowników miasta, Miasto Kraków podjęło się realizacji projektów z instytucjami okołobiznesowymi w ramach KOM (Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego).

 

  1. Projekt „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”.
  2. Inicjatywa Krakow Living Lab.