górne tło

Krakow Living Lab

Miasto Kraków jako partner Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. podjęło się realizacji inicjatywy pod nazwą Krakow Living Lab. Inicjatywa ta jest jednym z efektów współpracy w ramach projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”.

 

Living Lab to realna i wirtualna platforma testowania nowych produktów i usług, skracająca do minimum drogę pomiędzy projektantem a użytkownikiem, mająca na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań jak najlepiej odpowiadających potrzebom ich odbiorców. Koordynatorem inicjatywy jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

W ramach inicjatywy Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. uruchomił stronę (http://krakowlivinglab.splashthat.com), dzięki której firmy i twórcy zgłosili swoje pilotażowe projekty. Spośród 12 zgłoszonych projektów wytypowano 3 do realizacji.