górne tło

Zielone światło dla ważnych inwestycji w regionie

W piątek 10 lipca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w sprawie nadzoru nad realizacją 119 Zintegrowanych Zadań Terytorialnych, które będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. - To kolejny krok na drodze do realizacji ważnych dla Krakowa i naszego regionu przedsięwzięć – mówił po podpisaniu dokumentu Prezydent Jacek Majchrowski.

Porozumienie podpisali: Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,  Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, a zarazem Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Witold Słomka, Burmistrz Świątnik Górnych, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

Na mocy porozumienia Zarząd Województwa Małopolskiego powołał kolejną  tzw. Instytucję Pośredniczącą do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 2014-2020 (czyli instytucję, której zadaniem jest m.in. wybór projektów do dofinansowania, ich ocena, a także późniejszy kontakt z beneficjentem), którą zostało właśnie Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Warto podkreślić, że po raz pierwszy nie będzie to instytucja bezpośrednio zależna od Zarządu Województwa Małopolskiego.

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to doskonałe narzędzie do realizacji polityki regionalnej. Ważne jest to, że 15 gminom udało się dojść do porozumienia i wskazać katalog istotnych inwestycji, które pozwolą na jeszcze większą integrację Aglomeracji Krakowskiej – mówił Marszałek Województwa Marek Sowa.

W ramach strategii ZIT realizowanych będzie łącznie 119 zadań i przedsięwzięć na terenie Krakowa i 14 gmin ościennych, skupionych w tzw. Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Unijne dofinansowanie na te projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 2014-2020 wyniesie 236 mln euro. Co ważne, będą one wykonywane w trybie pozakonkursowym – co znacznie przyspieszy ich realizację. Wystarczy bowiem, że w przygotowaniu wymienionych projektów były spełnione wszystkie wymagania formalne (opracowanie potrzebnej dokumentacji, uzyskanie potrzebnych decyzji, zapewnienie wkładu własnego itp.), a dotacja unijna udzielona za pośrednictwem Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zostanie udzielona automatycznie.

– Kraków zawsze współpracował z gminami ościennymi, a nowe narzędzie w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jeszcze tę współpracę zacieśni. Szczególnie cieszą wspólne projekty, które będziemy realizować w ramach poprawy jakości powietrza – mówił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Największą dotację otrzymają projekty związane z gospodarką niskoemisyjną oraz budową Stref Aktywności Gospodarczej (w tym projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości). Nie zapomniano o termomodernizacji budynków, budowie parkingów P&R, ścieżek rowerowych, remontach dróg, rozbudowie przedszkoli oraz infrastruktury związanej z ochroną zdrowia. Są też tzw. projekty miękkie. Wśród nich będą środki na edukację zawodową, a także na wsparcie i opiekę dla osób potrzebujących.

Ważne podkreślenie jest także to, że projekty, które znalazły się w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będą mogły liczyć też na finansowe wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Są to przede wszystkim zadania związane z poprawą jakości powietrza. Dofinansowanie w ramach tego krajowego programu ma wynieść 229 mln euro. Łącznie daje to więc kwotę dotacji na ważne dla Krakowa i gmin ościennych zadania w wysokości 465 mln euro.

GALERIA:

podpisanie