górne tło

MOPS dla podopiecznych na wakacje

Placówki wsparcia dziennego, Programy Aktywności Lokalnej zapraszają do wspólnego spędzania wakacyjnego czasu!

Dzieci z rodzin objętych pomocą Filii nr 7 MOPS jeszcze przed rozpoczęciem wakacji będą uczestniczyć w spotkaniu z cyklu „Bezpieczna Woda”. Poza spotkaniem z przedstawicielami Straży Pożarnej, przewidziane są też zajęcia edukacyjne i warsztatowe na temat bezpiecznego zachowania w okolicach zbiorników wodnych. Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi najmłodszych na zagrożenia, z którymi mogą się spotkać spędzając wakacje nad wodą i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas poprzednich spotkań.

Przez całe wakacje na różnorodne zajęcia integrujące społeczność lokalną, zapraszają Programy Aktywności Lokalnej. Będą „kobiece wieczorki filmowe”, warsztaty edukacyjno-rozwojowe – klub malucha, zajęcia plastyczne, warsztaty twórczości, spotkania mieszkańców przy grillu, zajęcia sportowe dla młodzieży i wspólne wycieczki do ciekawych miejsc w Krakowie. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej MOPS.

Dzieci, które nie wyjeżdżają z Krakowa na wakacje, mogą spędzać czas w 33 placówkach wsparcia dziennego (adresy placówek na stronie mops.krakow.pl). W placówkach jest blisko 2 tysiące miejsc dla dzieci i młodzieży. Placówki funkcjonują przez całe wakacje, we wszystkie dni robocze i każda ma ciekawą ofertę organizowania czasu wolnego dla dzieci. Wychowankowie placówek, którzy uczęszczają na zajęcia w placówkach w roku szkolnym będą uczestniczyć również w wycieczkach i koloniach organizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące świetlice.

430 dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych otrzyma świadczenie pieniężne na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci. Poza tym we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei zostanie zorganizowana dla  rodzin zastępczych jednodniowa wycieczka koleją wraz ze zwiedzaniem Wadowic. W wycieczce weźmie udział  ok. 150 osób. Trasa: Kraków – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków.

39 krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych organizuje swoim podopiecznym obozy żeglarskie, turnusy rehabilitacyjne, obozy konne oraz wyjazdy kolonijne do ciekawych miejsc w Polsce i za granicą. Weźmie w nich udział w sumie 350 wychowanków. Organizowane będą też jednodniowe wyjazdy poza miasto w okolice Krakowa, a także warsztaty artystyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe, sportowe, (wycieczki rowerowe, kajaki, rejs statkiem, wycieczki do ZOO, parku linowego, parku wodnego, ogrodu botanicznego, na kręgle). Za zgodą sądu, dzieci będą mogły spędzić część wakacji z rodzinami.