górne tło

XI spotkanie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd

25 maja 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się kolejne spotkanie Krakowskiego Forum pt. "Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030".

 

Spotkanie poświęcone było przygotowaniom do opracowania Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030 jako spójnej, planowej i długoterminowej polityki miasta w zakresie rozwoju terenów zieleni w Krakowie.

Forum składało z dwóch sesji:
• I sesja to prezentacje koordynatorów i ekspertów merytorycznych pracujących nad dokumentem
• II sesja to interaktywna debata pomiędzy prelegentami i uczestnikami Krakowskiego Forum

Do udziału zaproszeni byli przedstawiciele: władz miasta, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i mediów oraz eksperci.

 

Zaproszenie