górne tło

Strażnicy, smog i niepełnosprawni turyści

Podczas posiedzenia Komisji Promocji i Turystyki radni debatowali nad działalnością Straży Miejskiej, poprawą jakości krakowskiego powietrza, oraz stopniem przystosowania miasta dla potrzeb odwiedzających go niepełnosprawnych.

Posiedzenie komisji pod przewodnictwem Aleksandra Miszalskiego można podzielić na trzy części. W pierwszej z nich Zbigniew Ulman, zastępca komendanta Straży Miejskiej referował działalność strażników w 2014 r. Radnych przede wszystkim interesowała poprawa bezpieczeństwa w okolicach Starego Miasta oraz wizerunku Krakowa. Aleksander Miszalski jako pierwszą poruszył kwestię bezdomnych, często zaczepiających przechodniów na terenie Plant. – Trudno jest egzekwować kary od osób, które nie mają domu. Choć funkcjonariusze podejmują liczne działania związane z tymi osobami. Interwencje najczęściej związane są z transportem bezdomnych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Reagujemy również na tzw. natarczywe żebranie, które jest zakazane art. 58 kodeksu wykroczeń – tłumaczył Ulman. Podniesiona została również kwestia dbania o wizerunek miasta wśród odwiedzających. Zbigniew Ulman przypomniał, że Straż Miejska pomimo ograniczeń statutowych, prowadzi akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie Starego Miasta i w krakowskiej komunikacji. – W wakacje rozpoczyna się projekt „Droga Królewska", który swoimi działaniami obejmuje najchętniej odwiedzaną przez turystów część Krakowa. Natomiast przez cały rok strażnicy miejscy współpracują z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w ramach akcji „Bezpieczny Powrót" – objaśniał Zbigniew Ulman. Wspomniał również o dużej intensywności działań funkcjonariuszy, podając, że w poprzednim roku na jednego strażnika przypadało około 200 interwencji.

Komisja zajęła się też sprawą poprawy jakości krakowskiego powietrza. Tym razem w roli eksperta występował Witold Śmiałek, doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza. Przedstawił szereg czynników, które generują smog w naszym mieście. – Wymiana kotłów węglowych w obrębie Krakowa to nie wszystko. Według moich danych w gminach ościennych tego typu urządzeń jest ok. 41 tys. – wyjaśniał Witold Śmiałek. Jako kolejne składowe czynniki problemu krakowskiego powietrza podał wysokie natężenie ruchu samochodowego oraz zanieczyszczenia wtórne. Temat komunikacji szybko podchwycił radny Adam Kalita: – Nie będę ukrywał, że podczas wakacji ruch samochodowy w mieście jest o wiele mniejszy niż w roku akademickim. Oddychając, można też poczuć różnicę, i to nie tylko moje zdanie. Wtórował mu Witold Śmiałek: – Trendem w zachodnich miastach europejskich jest przesiadanie się z własnych samochodów do dobrze zorganizowanej komunikacji miejskiej. My zaś, zwyczajnie odbiegamy od tej tendencji. Członkowie komisji debatowali również nad intensyfikacją oraz ujednoliceniem działań edukacyjno-informacyjnych związanych z programem działań na rzecz poprawy krakowskiego powietrza.

Przystosowanie naszego miasta do potrzeb niepełnosprawnych turystów było trzecim punktem obrad. Jako specjalista wystąpił Bogdan Dąsal, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych. – Kraków jest jednym z najlepiej przystosowanych miast polskich do potrzeb niepełnosprawnego turysty. Świadczy o tym choćby „Cracovia Maraton", w którym to frekwencja osób niepełnosprawnych była najwyższa, biorąc pod uwagę wszystkie tego typu zawody w kraju – tłumaczył znany aktywista społeczny. Według Dąsala świadczy to, że nasze miasto posiada instrumenty, dzięki którym zwiedzanie go przez niepełnosprawnego turystę jest możliwe. Zaznaczył też, że w tym roku zaktualizowane zostanie wydanie przewodnika dla niepełnosprawnych. Choć podkreślił jednocześnie, że bardzo ważnymi działaniami, które należy bezzwłocznie podjąć jest polepszenie jakości i ilości informacji w obcym języku dla tego środowiska turystycznego.