górne tło

Theatrum Musicum

Krakowskie instytucje muzyczne stworzyły wspólnie jedną z największych scen muzyki klasycznej w Europie. Theatrum Musicum to spektakularny, wspólny sukces władz Krakowa, Małopolski oraz wszystkich partnerów projektu.

 

TM jest jedną z najcenniejszych inicjatyw organizacyjnych w historii życia kulturalnego w Polsce. To nie tylko jedna z największych scen muzyki klasycznej w Europie, ale przede wszystkim projekt oryginalny, autonomiczny i organiczny, czyli wykorzystujący budowany przez lata potencjał środowiska artystycznego. Theatrum Musicum to także jedno z bardzo nielicznych rozwiązań systemowych, które nie mnoży projektów, ale je scala. W krakowskiej Bibliotece Jagiellońskiej znajdują się rękopisy Bacha, Mozarta, Haydna, Beethovena, Schuberta, Mendelssohna, Brahmsa i wielu innych wybitnych kompozytorów - prawdziwie wartościowe, ogólnoludzkie, uniwersalne dziedzictwo kultury światowej, wolne od polityki, ideologii, nacjonalizmów. Theatrum Musicum to autentyczny mandat do sprawowania opieki nad tą bezcenną kolekcją. Theatrum Musicum Kraków. Ludzie, ambicje, wytrwałość - te słowa mają siłę stwórczą.

 

THEATRUM MUSICUM KRAKÓW

czerwiec - lipiec - sierpień

WSPÓLNY PROJEKT KRAKOWSKICH INSTYTUCJI MUZYCZNYCH

3 miesiące • blisko 100 koncertów i spektakli • 700 wykonawców• 20 miejsc koncertowych

 

PARTNERZY - WSPÓŁORGANIZATORZY:

Opera Krakowska

Filharmonia Krakowska

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Capella Cracoviensis

Sinfonietta Cracovia

Festiwal Muzyki Polskiej

Festiwal Wawel o Zmierzchu

Orkiestra Akademii Beethovenowskiej

Festiwal Barbakan

Chór Polskiego Radia w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie

 

Info:theatrummusicum.pl