górne tło

Konferencja naukowa

Dzisiaj (8 listopada) godz. 17.00  odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej zatytułowana „Kapłani Niepodległości-księża represjonowani w PRL-u". Spotkanie odbędzie się w auli Wyższej Szkoły Europejskiej przy ul. Westerplatte 11 w Krakowie.

Zakorzeniona w Polakach wiara i tradycja chrześcijańska stały się punktem zapalnym w zwalczaniu przez komunistów jakichkolwiek form i przejawów wolności osobistej czy zbiorowej wśród obywateli. Dlatego też to właśnie działalność księży niezłomnych była szczególnie pilnie monitorowana przez aparat służb specjalnych w powojennej Polsce. Oskarżając o współpracę z zachodnimi imperiami, szpiegostwo i działalność przestępczą aresztowano i wytaczano przeciw nim sfingowane procesy zakończone wyrokami więzienia, dożywocia albo śmierci. Represje mocno nasiliły się w latach 80., gdy komuniści dopuszczali się bestialskich mordów księży współpracujących z „Solidarnością". Ciągle więc warta przypominania i uzupełniania jest historia kapłanów w okresie komunizmu, którzy mimo ostrych represji rozniecali w Polakach pamięć i tęsknotę za wolnością. Często zapomina się jak ważny był to punkt na trudnej drodze do odzyskania niepodległej Ojczyzny. To właśnie Kościół stał się ramieniem, na którym oparła się działalność opozycyjna w okresie PRL-u.

W czasie konferencji zaproszeni goście w swoich wystąpieniach przybliżą słuchaczom sytuację księży w okresie komunizmu, którzy prześladowani i zastraszani nie wahali się walczyć o prawdę, wiarę i miłość do Ojczyzny często oddając za nią swoje życie. Konferencja ma przypomnieć sylwetki wielkich patriotów- ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Stefana Niedzielaka, ks. Sylwestra Zycha, ks. Stanisława Suchowolca i innych kapłanów niezłomnych. Słuchacze będą mieli także możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom, m. in. prof. Janowi Żarynowi czy red. Wojciechowi Sumlińskiemu.

Prelegenci i tematy ich wystąpień:

godz. 17 prof. Jan Żaryn - "Sytuacja księży w PRL"
godz. 17.30 ks. Adam Wodarczyk - "Prorok wolności - ks. Franciszek Blachnicki"
godz. 18 dr Adam Dziurok - "Tajna kuria na Śląsku"
godz. 18.30 red. Wojciech Sumliński - "Ostatnie morderstwa Służby Bezpieczeństwa"