górne tło

Tu beAw - Żydowskie Święto Miłości

Tu beAw jest radosnym świętem żydowskim wypadającym podczas pełni księżyca, 15 dnia miesiąca Aw, 6 dni po święcie Tisza beAw. Jego pochodzenie sięga czasów biblijnych, jednak po zburzeniu Drugiej Świątyni było raczej ignorowane niż celebrowane. W obecnym Izraelu jest to ulubiony dzień ślubów, oświadczyn i romantycznych randek.

Współczesny charakter obchodów z okazji Święta wywodzi się z dwóch tradycji. Zgodnie z pierwszą, mają one uczcić miłość pomiędzy mężem i żoną oraz pomiędzy Bogiem i narodem Izraela, druga – wpływająca na ich współczesny, walentykowy charakter – odwołuje się do starożytnych kultur, które łączyły pełnię księżyca z miłością i płodnością. Można przyjąć, że ta druga tradycja obchodów Tu beAw wynika z boskiego rozumienia idei tego Święta.

Zgodnie z Talmudem, przyczyn świętowania Tu beAw jest wiele. Dzień ten jest pamiątką po zniesieniu zakazu zawierania małżeństw po 40 latach wędrówki przez pustynię pomiędzy plemionami żydowskimi przez osierocone i nie posiadające braci kobiety. Święto jest także pamiątką po uwolnieniu od kary szpiegów, wysłanych przez Mojżesza na zwiad do Ziemi Obiecanej oraz innych wydarzeń ważnych dla historii narodu żydowskiego.

W trakcie obchodów organizuje się święta winnic, spotkania dla kobiet i mężczyzn poszukujących swojej drugiej połówki, wieczory muzyczne, taneczne, poetyckie i artystyczne, warsztaty rękodzieła, targi, grille, kumzitz, pochody z bannerami symbolizującymi dwanaście plemion Izraela przy akompaniamencie muzyki, zabawy w „biegi do Jerozolimy", opowiadania o zanoszeniu drewna do Świątyni oraz odgrywane są scenki z życia 12 plemion z okresu od Józefa do czasów królów, a także odbywają się warsztaty i degustacje wina.

W poprzednich latach organizowane były między innymi wykłady dotyczące idei i historii Święta oraz czytana była opowieść o romantycznej historii Józefa i Rebeki Bau, którzy zakochali się i wzięli nielegalny, symboliczny ślub w czasie wojny w obozie koncentracyjnym, zlokalizowanym w Krakowie – Płaszowie. Zorganizowano również pokaz filmu „Lista Schindlera" ze sfabularyzowaną sceną z tego ślubu, nieodpłatne zwiedzanie wystawy o Józefie Bau, występ zespołu grającego muzykę klezmerską, możliwość degustacji koszernych lodów, spotkania z poezją i muzyką miłosną oraz warsztaty na temat problemów w budowaniu związków pomiędzy kobietami i mężczyznami.

W tym roku planowane jest między innymi zorganizowanie festiwalu, a w jego ramach gry miejskiej, performansu ulicznego, wykładów o tematyce związanej ze Świętem i gawęd na temat krakowskich historii miłosnych oraz koncertów i wydarzeń kulturalnych z udziałem muzyki, poezji miłosnej oraz inscenizacji teatralnych przedstawiających wydarzenia związane ze świętem.

Celem obchodów jest prezentacja kultury żydowskiej i jej mało znanych, lecz ważnych aspektów, niwelowanie postaw antysemickich, umożliwienie odbioru wydarzeń związanych z kulturą żydowską jej miłośnikom oraz prezentacja wybitnych i cenionych krakowskich artystów.

Autor tekstu: Maciej Wojewódka