górne tło

Unia pomoże w walce o czyste powietrze

Radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza zapoznali się z informacjami prezydenta na temat ekologicznych środków transportu publicznego oraz wykorzystania funduszy unijnych dla poprawy powietrza w Krakowie. Unia Europejska na rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach przeznaczyła 2 299 183 655 euro.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to dwa główne programy pomocowe, które będą wspomagać Małopolskę w ograniczeniu niskiej emisji. Za te pieniądze planowana jest modernizacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie (w tym powiększenie taboru), budowa parkingów P&R, tworzenie systemu ścieżek rowerowych oraz powiększenie zasięgu linii tramwajowych. Rafał Świerczyński, dyrektor MPK zapowiedział, że dzięki funduszom unijnym zwiększy się w najbliższym czasie ilość autobusów. Miasto wzbogaci się o ok. 50 sztuk nowych, elektrycznych autobusów. Radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza byli zainteresowani przede wszystkim tym, czy MPK poradzi sobie z obsługą pierwszej i drugiej obwodnicy. Jak dowiedzieli się od przedstawicieli MPK w chwili obecnej możliwa jest tylko obsługa pierwszej obwodnicy. Jeśli chodzi o drugą potrzebne jest jeszcze zwiększenie taboru. Docelowo MPK planuje zwiększenie floty autobusów niskoemisyjnych do 100 sztuk.