górne tło

Skonsultuj rewitalizację Parku Jerzmanowskich

Trwają konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. W środę, 25 lutego o godz. 17.00 w biurze Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim przy ul. Kurczaba 3 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. Materiały konsultacyjne, w tym koncepcja architektoniczna oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie dialogspoleczny.krakow.pl.

Park im. A. i E. Jerzmanowskich stanie się wreszcie ogólnodostępną, odpowiednio zaaranżowaną przestrzenią miejską. Rozpoczęły konsultacje społeczne związane z tym zadaniem.

Rewitalizacja parku, który znajduje się na terenie dzielnicy Bieżanów-Prokocim, ma objąć zakup i montaż elementów małej architektury, budowę alejek oraz uporządkowanie terenu. Zakres inwestycji obejmie m.in.: przebudowę nawierzchni ścieżek parkowych oraz wykonanie nowych ciągów pieszych, instalację oświetlenia oraz iluminacji, budowę tzw. ścieżki zdrowia i placu zabaw z podziałem na grupy wiekowe, remont fontanny, aranżację zieleni i małej architektury.

Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji Parku Jerzmanowskich potrwają do końca lutego. Materiały konsultacyjne, w tym koncepcja rewitalizacji parku, a także formularze zgłoszeniowe, dostępne są na stronie internetowej dialogspoleczny.krakow.pl.

Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowana dokumentacja projektowa, złożony wniosek o pozwolenie na przebudowę parku, a następnie wyłoniony wykonawca. Jeśli nie będzie przeszkód formalnych, rewitalizacja mogłaby się zakończyć jeszcze w tym roku.