górne tło

Zgłaszanie projektów

 

 

 

 

 

 


Projekty można zgłaszać od 1-31 marca 2015 r. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Krakowa, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.


Na co można przeznaczyć środki?

Pieniądze z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć zarówno na inwestycje, jak i na projekty „miękkie", jak np. dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych. Ważne by pomysł na projekt mieścił się w ramach zadań znajdujących się w kompetencjach gminy i powiatu.

Jak przygotować formularz wniosku?

1. Określ czego będzie dotyczył Twój projekt, ile osób z niego skorzysta, gdzie zostanie umiejscowiony oraz jak wpłynie na życie mieszkańców.


2. Projekt składa się na specjalnym formularzu, który możesz pobrać TUTAJ.

3. Pamiętaj, że Twój projekt musi być umiejscowiony na gruntach gminnych, dlatego sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt. Informację taką możesz uzyskać TUTAJ.

4. Oprócz lokalizacji, w formularzu projektu należy:

5. Możesz określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Szacunkowa wartość proponowanego projektu nie może być wyższa niż 3.000.000 zł i niższa niż 25.000 zł.

6. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, szkice sytuacyjne, plany - dołącz je do wniosku.

7. Koniecznie dołącz do formularza zgłoszenia zadania listy poparcia dla projektu, która będzie podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia. Wzór listy poparcia dla projektu znajdziesz TUTAJ.

Jak i gdzie złożyć opracowany projekt?

Gotowy formularz wyślij:
elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów) na adres:budzetobywatelski@um.krakow.pl UWAGA! Niezwłocznie po przesłaniu wniosku drogą mailową, należy go przekazać w oryginale jedną z dróg wymienionych poniżej (pocztą lub osobiście na dziennikach podawczych)
pocztą na adres: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10, 31-931 Kraków z dopiskiem „Budżet Obywatelski"
lub złóż osobiście:
• na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa w następujących lokalizacjach: