górne tło

Dzikie zwierzęta: gdzie zgłaszać interwencje?

Od 1 stycznia Miasto współpracuje z dwoma firmami w zakresie pogotowia dla dzikich zwierząt. Wszelkie interwencje należy zgłaszać przede wszystkim na numery alarmowe policji, straży miejskiej i straży pożarnej.

Miasto podpisało umowy na prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt. Działania w zakresie zwierząt łownych podejmuje firma Maciej Lesiak KABAN z Krakowa, natomiast za interwencje w zakresie zwierząt podlegających ochronie gatunkowej odpowiada fundacja „Dzika Klinika" z Krakowa.

Umowy obowiązują od 1 stycznia. Łącznie na prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt Miasto przeznaczy w tym roku kwotę około 113 tys. złotych.

Interwencje dotyczące zarówno zwierząt łownych, jak i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, można zgłaszać całodobowo za pośrednictwem numerów alarmowych Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, a w godzinach pracy również za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska UMK (tel. 12-616-88-93), Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.