górne tło

Nowy dyrektor Wydziału Edukacji

Od poniedziałku, 24 września nowym dyrektorem Wydziału Edukacji jest Andrzej Adamczyk, który zastąpił na tym stanowisku Annę Korfel – Jasińską.

Pan Andrzej Adamczyk jest absolwentem Politechniki Krakowskiej (elektrotechnika) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (zarządzanie kadrami). Ukończył też liczne studia podyplomowe, między innymi z zakresu bankowości i finansów, pedagogiki oraz zarządzania oświatą i wdrażaniem projektów unijnych.

Nowy dyrektor Wydziału Edukacji przez 18 lat związany był z sektorem finansowym. Ostatnie trzy lata pracował na stanowisku kierownika ds. administracji i nauczyciela w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. (M)