górne tło

Złóż wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON

Jeszcze tylko do 30 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd". Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń lektorskich oraz brajlowskich. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi zakupionego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich albo brajlowskich, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, a także w utrzymaniu aktywności zawodowej.

Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych  w 2012 roku, w ramach  poszczególnych  obszarów programu wynosi od 1.500 zł do 12.000 zł z możliwością zwiększenia w indywidualnych przypadkach  kwoty dofinansowania do 14.000 zł.

Dodatkowe  informacje o zasadach realizacji programu „Aktywny Samorząd" dostępne są na stronie internetowej PFRON.

Druki wniosków wraz z załącznikami oraz szczegółowe procedury dostępne są  na stronie internetowej www.mops.krakow.pl - zakładka „świadczenia": procedury od 47 do 52,  a także przy ul. Józefińskiej 14, w pok. 010. Tutaj też wnioski są przyjmowane. (JD)