górne tło

MOPS laureatem Małopolskiego konkursu „Przeciw przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie został laureatem Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy" na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Konkurs, który został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, miał na celu  promocję działań interdyscyplinarnych realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zarówno na szczeblu powiatowym jak i gminnym.

Łącznie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło 14 zgłoszeń. Komisja zwracała szczególną uwagę na celowość realizacji projektu i jego innowacyjność. Kapituła Konkursu przyznała następujące nagrody:

W kategorii na najlepsze działanie gminne „Przeciw przemocy" I miejsce zajęły Miasto i Gmina Kraków oraz Gmina Babice.

II miejsce przyznano Gminie Andrychów,

III miejsce Gminie Czernichów.

W kategorii na najlepsze działanie powiatowe „Przeciw przemocy" pierwszą nagrodę przyznano Powiatowi Myślenickiemu.

Wyróżnienia otrzymały:

W kategorii działania powiatowe „Przeciw przemocy" dla Powiatu Krakowskiego.

W kategorii działania gminne „Przeciw przemocy" dla Miasta i Gminy Wieliczka, Gminy Zabierzów oraz Gminy Wielka Wieś.