górne tło

Mur Obronny z basztami: Tęczyńską, Szlachecką, Kobiecą

mur obronny

Kamienny mur obronny powstał w pierwszej połowie XIV wieku. Baszty wzniesiono nieco później,  w wieku XV - tym. Rekonstrukcja całej zabudowy fortyfikacyjnej odbyła się w latach 1955- 58. W baszcie Szlacheckiej znajdowało się więzienie dla szlachty.