górne tło

Mur Obronny z basztami: Tęczyńską, Szlachecką, Kobiecą

Kamienny mur obronny powstał w pierwszej połowie XIV wieku.

Baszty wzniesiono nieco później, w wieku XV-tym. Rekonstrukcja całej zabudowy fortyfikacyjnej odbyła się w latach 1955-58. W baszcie Szlacheckiej znajdowało się więzienie dla szlachty.