górne tło

Brama Bernardyńska

Brama Bernardyńska została zbudowana w 1940 roku przez Niemców.

Brama zastąpiła straszą, zbudowaną przez Austriaków w 1853 roku, wyposażoną w most zwodzony.