górne tło

Brama Bernardyńska

Brama Bernardyńska, zbudowana w 1940 roku przez Niemców, zastąpiła straszą, zbudowaną przez Austriaków w 1853 roku, wyposażoną w most zwodzony.