górne tło

Brama Herbowa


Zostala zbudowana w 1921 r. przez Adolfa Szyszko-Bohusza i ozdobiona herbami dawnych ziem Rzeczypospolitej, w miejscu wyburzonej bramy austriackiej z lat 1853-54.