górne tło

Basteja i Pomnik Kościuszki

Wzniesiona na skalistym cyplu jako część zespołu obronnego bramy Dolnej zapewne w końcu XIV w.; pierwotnie baszta obronna, zwana Wielką.

W połowie XVI w. została nadbudowana i przyjęła formę bastei; górna kondygnacja stała się działobitnią artyleryjską. W roku 1831 zlikwidowano górną kondygnację i na jej szczycie urządzono platformę widokową- kolisty podest z balustradą. W 1921 r. ustawiono tutaj pomnik konny Tadeusza Kościuszki, dzieło Leonarda Marconiego; zniszczony przez hitlerowców w 1940 r. Obecny pomnik zrekonstruowany w 1960 r. jest darem miasta Drezna.