górne tło

Gmach dawnego szpitalaBudynek wznieśli Austriacy w latach 1853-1856 z przeznaczeniem na szpital wojskowy, w miejscu wyburzonych murów obronnych i innych budowli. Po II wojnie światowej znajdowały się tu apartamenty reprezentacyjne prezydenta Rzeczypospolitej, następnie Urzędu Rady Ministrów. Po odnowieniu w 1995 r. pomieszczenia prezydenckie zajęło Centrum Wystawowo-Konferencyjne Zamku Królewskiego na Wawelu oraz pracownie konserwatorskie. W budynku znajdują się również mieszkania pracowników wawelskich.