górne tło

Mikołajki w MOPS

W związku ze zbliżającymi się Mikołajkami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował niespodzianki dla dzieci i młodzieży.

50 dzieci z rodzin zastępczych weźmie udział w mikołajowym spotkaniu w Nowohuckim Centrum Kultury. Dzieci obejrzą przedstawienie „Zimowa Frywolitka", po którym otrzymają upominki od św. Mikołaja. Z kolei 20 dzieci ze spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych uczestniczących w warsztatach rozwijających zainteresowania w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Rodzin Zastępczych obejrzy seans filmowy. 30 dzieci z rodzin zastępczych otrzyma prezenty mikołajowe ufundowane przez firmę Delphi.

We współpracy z uczniami III LO MOPS przygotował akcję „I ty możesz podarować uśmiech". 63 dzieci objętych wsparciem Ośrodka zostanie obdarowanych przyborami szkolnymi, zabawkami oraz słodyczami.

Dzięki współpracy z firmą CISCO, 50 dzieci w wieku od 2 do 13 lat otrzyma paczki od św. Mikołaja oraz weźmie udział w przygotowaniu ozdób świątecznych.

Dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej z Dzielnicy Czyżyny, w Szkole Podstawowej nr 155 przygotowano „Mikołajki".

20 dzieci  z rodzin objętych pomocą Ośrodka otrzyma paczki przygotowane przez pracowników firmy Delphi.

Przy współpracy z Radą Dzielnicy XVI MOPS przygotował Mikołajki dla 50 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na  terenie dzielnicy. Dzieci obejrzą spektakl teatralny oraz spotkają się z św. Mikołajem, który wręczy upominki.

Krakowska Szkoła Artystyczna „SPOT" przygotowała dla dzieci z ubogich rodzin wyjście na basen do  ComComZone, a także w ramach współpracy z wolontariuszami ze Stowarzyszenia „Daleko więcej" - warsztaty przedświąteczne.

W ramach Programów Aktywności Lokalnej zaplanowano: warsztaty dla rodziców i dzieci „Jak rozmawiać z dziećmi – św. Mikołaj", przedstawienie teatralne dla dzieci, wyjścia do kina, spotkania ze św. Mikołajem, który będzie wręczał dzieciom upominki.