górne tło

Kraków walczy ze smogiem

Smog to duszący problem w naszym mieście. Władze Krakowa podejmują więc szereg działań, aby poprawić jakość powietrza. Aby więc zwiększyć skuteczność walki ze smogiem Gmina Miejska Kraków podpisała porozumienie z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą. Dzięki temu stolica Małopolski otrzymuje silne wsparcie w sprawie działania w zakresie ochrony oraz oczyszczenia miejskiego powietrza. – Pozyskaliśmy kolejnych sojuszników w walce ze smogiem, bo to problem, który powinien jednoczyć, a nie dzielić - mówi Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Kraków nie jest jedynym miastem borykającym się z problem zanieczyszczonego powietrza. Patrząc jednak w skali kraju, jest jednym z nielicznych miast, które w zdecydowany sposób starają się tej sytuacji zaradzić. Krakowski Magistrat uznał więc, by poprawić stan krakowskiego powietrza, potrzebne jest współdziałanie różnych instytucji i organizacji. – Tym bardziej cieszę się, że w walkę o lepsze powietrze jeszcze mocniej niż dotychczas angażuje się krakowska AGH i zespół profesora Mazura, który już obecnie przewodniczy Radzie ds. Ochrony Powietrza. Jestem przekonany, że propozycje wypracowane w ramach tej współpracy przyczynią się do jeszcze skuteczniejszej walki ze smogiem – mówił chwilę po podpisaniu porozumienia z jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, Jacek Majchrowski.

W zakresie parafowanego, 25 listopada, porozumienia, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie pomoże w określeniu właściwości fizykochemicznych pyłów emitowanych na terenie Krakowa. Opracowany ma też zostać model, pokazujący jakie są ich główne źródła pochodzenia oraz jak zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po naszym mieście. Zakres współpracy obejmował będzie również już przyjtę w Krakowie programy: ograniczania niskiej emisji oraz gospodarki niskoemisyjnej. Naukowcy z AGH pomogą przygotować ocenę wdrażania pierwszego z programów, przygotują również modelowe rozwiązania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, na którą składa się głównie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i pyłów.

Miasto stara się walczyć ze smogiem na różnych płaszczyznach. Sprawa poprawy jakości powietrza nie opiera się tylko na likwidacji pieców węglowych. Rozbudowa sieci ciepłowiniczej, termomodernizacja i ograniczenie strat ciepła budynków, rozwój komunikacji miejskiej (pod względem zarówno: technicznym - zakup nowoczesnych, ograniczających emisję zanieczyszczeń pojazdów oraz funkcjonalnym - tworzenie nowych buspasów, czy rozbudowa trakcji tramwajowej), to kluczowe działania w sprawie czystego powietrza w Krakowie.

Bardzo duży nacisk kładziony jest na rozwój sieci MPEC. W latach 2011-2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podłączyło do sieci cieplnej 400 nowo budowanych obiektów oraz uruchomiło dostawy ciepłej wody użytkowej do 217 istniejących budynków. Rozbudowa sieci MPEC będzie kontynuowana. Tylko w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgłosiliśmy projekt o wartości prawie 590 mln zł na ten cel.

Od lat prowadzony jest też program termomodernizacji. Dotychczas udało się ocieplić niemal 40 obiektów użyteczności publicznej, głównie placówek oświatowych na kwotę około 45 mln zł. Termomodernizacja będzie kontynuowana w kolejnych latach. Do współfinansowania w ramach projektów unijnych zgłoszony został program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, głównie placówek zdrowotnych, na kwotę ok. 56 mln zł.

Walka ze smogiem to także konkretne działania komunikacyjne. Rozwijane są inteligentne systemy sterowania ruchem, które z jednej strony zapewniają priorytet dla transportu zbiorowego, z drugiej zaś sprawiają, że ruch pojazdów jest bardziej płynny.

Wszędzie, gdzie to możliwe, stosowany jest priorytet dla komunikacji zbiorowej – Kraków jest wśród liderów polskich miast jeśli chodzi o buspasy i wspólne pasy dla autobusów i tramwajów. Łącznie mamy 24 km takich udogodnień.

Kolejne z działań na rzecz ograniczenia smogu warto wymienić rozbudowę sieci tramwajowej. W ostatnich latach wybudowano linię tramwajową do Małego Płaszowa i na Ruczaj, do pętli Czerwone Maki. Na finiszu są prace związane z modernizacją torowiska do placu Centralnego, a także budowa linii tramwajowej między ulicami Lipską a Wielicką z potężną estakadą na magistralą kolejową. W najbliższych latach tramwaj dojedzie do Górki Narodowej, do Mistrzejowic (wzdłuż ulicy Meissnera i Dobrego Pasterza), a także połączy ulice Witosa i Zakopiańską.

Systematycznie wymieniany jest tabor autobusowy komunikacji miejskiej. Krakowski tabor tramwajowy należy do najnowocześniejszych w kraju, mamy też 105 autobusów spełniających najbardziej rygorystyczną normę Euro 6. Wreszcie w Krakowie została uruchomiona pierwsza w kraju regularna linia autobusowa, obsługiwana przez pojazdy elektryczne.

Już wkrótce tabor będzie jeszcze nowocześniejszy. W przyszłym roku w Krakowie pojawią się pierwsze z 36 nowoczesnych tramwajów PESA Krakowiak, dodatkowo MPK SA chce zrealizować projekt, w ramach którego dla Krakowa zostanie zakupionych dodatkowych 36 tramwajów oraz 10 autobusów elektrycznych.

Walka o lepsze powietrze to także zwiększenie udziału ruchu rowerowego. W okresie 2010 – 2013 długość ścieżek rowerowych zwiększyła się z 96,7 do 140,0 km. Drugie tyle tras rowerowych ma powstać w ciągu najbliższych czterech lat. Rozbudowany będzie też system KMKBike. Dziś to 34 stacje, ponad 30 tys. stałych użytkowników i ponad 290 tys. wypożyczeni. Docelowo, w 2018 roku w całym Krakowie powinno działać 150 wypożyczalni i 2 tys. rowerów.

Dlatego w środę 10 grudnia, o godzinie 12.00, odbędzię się spotkanie z dziennikarzami, podczas którego naukowcy AGH przybliżą zagadnienia związane z ostatnio podpisaną umową dotyczącą ochrony powietrza w Krakowie. Uczeni przedstawią szczegóły dotyczące planowanych badań, oraz opowiedzą o dotychczasowych przedsięwzięciach ze strony uczelni w tym zakresie.

W spotkaniu z przedstawicielami mediów wezmą udział między innymi prof. Marian Mazur z zespołem z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH, członek Rady Programowej ds. Ochrony Środowiska powołanej przez Prezydenta Krakowa.