górne tło

Prawo jazdy do wymiany

Jeśli uzyskałeś prawo jazdy kategorii C1 lub C przed 31 grudnia 1980 r., a prawo jazdy kategorii D1 lub D pomiędzy 1 stycznia 1981 r. a  31 grudnia 1990 r., powinieneś odbyć szkolenie.

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, którzy uzyskali po raz pierwszy prawa jazdy:

zobowiązani są odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy do 10 września 2010 r. Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy, a procedura KM-8 dotycząca wpisu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem  www.bip.krakow.pl/idz. (WAŚ)