górne tło

Budynek administracji

Wzniesiony w 1946 r., po wyburzeniu domu rekonwalescentów wojennych, zbudowanego przez Austriaków w latach 1860-1862, w miejscu stojących tu od XV w. domków wikariuszy katedralnych i średniowiecznego muru obronnego.

Obecnie mieszczą się w budynku biura, pracownie i archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu.