górne tło

Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XVII i XVIII wieku

PLAN OBLĘŻENIA KRAKOWA - 1657 r.

Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XVII i XVIII wieku

Plan sporządzony przez Izydora Affaita, włoskiego architekta i inżyniera wojskowego na usługach króla Jana Kazimierza.Kraków od 1655 roku okupowany jest przez wojska szwedzko-siedmiogrodzkie. Miastem rządzą szwedzki gubernator Paweł Wirtz oraz - z ramienia księcia siedmiogrodzkiego Jana Rakoczego - Jan Bethlen. W czerwcu 1657 roku do miasta zbliżyły się sojusznicze wojska cesarskie (austriackie), dowodzone przez generała Melchiora Hatzfelda, i wspólnie z polskimi rozpoczęły oblężenie. Gdy w sierpniu tegoż roku Kraków opuściły wojska Rakoczego (na mocy układu polsko-siedmiogrodzkiego), Wirtz po kilku dniach podpisał kapitulację. Szwedzi wymaszerowali po dwóch latach okupacji, a do Krakowa wkroczyły wojska polsko-austriackie. Na początku września do miasta wjechał Jan Kazimierz. Na planie najdokładniej wyrysowano ziemne fortyfikacje oblężnicze, usytuowanie wosk sojuszniczych, stanowiska ogniowe i kierunki ostrzału. Oznaczono obozy wojskowe, w tym królewski (w lewym dolnym rogu planu). Ukazano stopniowe zawężanie oblężenia: forty i aprosze budowane wokół miasta, ale z daleka od zasięgu dział zamkowych, następnie drugi pas obwarowań od Zwierzyńca po Piasek, w odległości zaledwie około 400 kroków od murów miejskich. Pokazano także dwa mosty zbudowane na Wiśle: na Salwatorze (na palach) i w dole biegu rzeki (na pontonach).

Reprodukcja ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie.

Powrót