górne tło

Bezpieczeństwo

Dojazd

Ze względów bezpieczeństwa oraz licznych ograniczeń w ruchu pojazdów w rejonach cmentarnych, sugerujemy zaniechanie dojazdu samochodem w bezpośrednie sąsiedztwo cmentarza i pozostawienie pojazdów na parkingach.

Ochrona osób i mienia

Liczymy na zaangażowanie i pomoc Straży Miejskiej i Policji.

Od tygodnia poprzedzającego dzień Wszystkich Świętych do 2 listopada odbywać się będą patrole Straży Miejskiej, Policji zarówno w okolicach cmentarzy, jak i na terenie cmentarzy wraz z pracownikiem ZCK.

Zachowanie w przypadkach nadzwyczajnych

Wszelkie uwagi, spostrzeżenia, zgłoszenia osób zaginionych, prosimy kierować do pracowników dyżurujących w Biurze Obsługi Klienta, do portierów lub pracowników ZCK znajdujących się na terenie cmentarza, których będzie można rozpoznać po identyfikatorach.

Punkty medyczne

1 listopada w godzinach od 10.00 do 17.00 na Cmentarzu Rakowickim i od godziny 10.00 do 15.00 na Cmentarzu Podgórze, Prądnik Czerwony i Grębałów uruchomione zostaną punkty medyczne, obsługiwane przez dyżurujących przedstawicieli służb medycznych, wyposażonych w podstawowe środki sanitarne i opatrunkowe.

Zobacz także:

PUNKTY INFORMACYJNE I INFRASTRUKTURA

LOKALIZATOR GROBÓW

UŁATWIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU W OKOLICACH CMENTARZY

KOMUNIKACJA MIEJSKA

BEZPIECZEŃSTWO

KWESTA

MAPY CMENTARZY

INFORMACJA STRAŻY MIEJSKIEJ

ODPADY

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2014