górne tło

Woda na upały

Od kilku dni w Krakowie utrzymują się wysokie temperatury. Na stronie www.wodociagi.krakow.pl dostępny jest wykaz ujęć wody, z których mogą korzystać mieszkańcy. Na Rynku Głównym stoi beczkowóz z wodą dla mieszkańców i turystów.

Koło Wieży Ratuszowej na Rynku Głównym stoi beczkowóz z wodą dla mieszkańców i turystów, która będzie wydawana do godzin popołudniowych, przez cały okres upałów. Woda jest zdatna do picia bez przegotowania i bezpieczna.

Wysokie temperatury mogą powodować nasilenie się objawów meteorologicznych i dolegliwości układu krążenia. Uszkodzeniu mogą ulec asfaltowe nawierzchnie dróg, liczyć się należy z wzrostem zagrożenia pożarowego i utrudnieniami komunikacyjnymi.

O zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa osób prosimy niezwłocznie informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie pod numerami: tel: 12-616-59-99, 12-418-67-70, fax 12-413-89-66. (JD).