górne tło

Popularna Krakowska Karta Rodzinna 3+

Już blisko 2700 rodzin złożyło wniosek w magistracie o wydanie karty w ramach obowiązującego od 1 września Programu Krakowska Karta Rodzinna 3+. Dokument gwarantuje rodzinom z trójką dzieci korzystanie z dynamicznie rozwijającego się systemu ulg i rabatów, które zaoferowały instytucje miejskie oraz podmioty komercyjne.

Od 1 sierpnia rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Krakowa i mające na utrzymaniu minimum troje dzieci oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego mogą składać w Wydziale Spraw Społecznych UMK wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+.

„W Krakowie zamieszkuje 5139 rodzin posiadających na utrzymaniu troje dzieci do 24. roku życia. Szacujemy, że Krakowska Karta Rodzinna 3+ obejmie blisko 6200 rodzin, wielodzietnych w sumie ok. 35 tysięcy osób" – mówi Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Wnioski o wydanie karty są przyjmowane w dwóch lokalizacjach UMK: przy ul. Stachowicza 18, stanowisko 1 lub 2, I piętro oraz na os. Zgody 2, pokój 110, I piętro. Karty wydawane są po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia. Na stronie www.kkr.krakow.pl, zamieszczona została pełna lista partnerów Programu KKR3+ wraz z wykazem zniżek.

Nowością jest, że dzieci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać karty bez względu na wiek. Jednym z kryteriów otrzymania karty jest płacenie podatków w Krakowie.

KKR 3+ realizowana jest w obszarach: komunikacja miejska, kultura i rozrywka, sport, rekreacja i wypoczynek, opieka nad dziećmi do lat 3, zdrowie, gastronomia i sklepy, usługi.

Krakowska Karta Rodzinna zintegrowana została z Krakowską Kartą Miejską. Dzieci i młodzież objęta programem ma prawo do bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją. Na zintegrowanej karcie jest dokonywany zapis biletu wolnej jazdy. Posiadacze karty są zwolnieni z kryterium dochodowego przy staraniu się o becikowe gminne, mają pierwszeństwo przyjęcia przy zapisach do żłobków samorządowych oraz są zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym. Karta daje także zniżki do 50% na zakup biletów do miejskich instytucji kultury, miejskich basenów, ZOO.

Przypomnijmy; w Krakowie od stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2014r. obowiązywał Program Krakowska Karta Rodzinna 4+ w którym 95 % rodzin uprawnionych odebrało w magistracie karty. Podczas sesji 11 czerwca br. radni przyjęli uchwałę w sprawie objęcia programem Krakowskiej Karty Rodzinnej rodzin wielodzietnych mających minimum troje dzieci, a nie jak do tej pory - czworo.