górne tło

Środowisko

Kraków jest miastem magicznym. I podobno nie ma w tych słowach gałczyńsko-poetyckiej przesady... Tobie została powierzona ziemia jak ogród – rządź nią z mądrością – te piękne i jakże wymowne słowa św. Franciszka z Asyżu dobitnie świadczą o odpowiedzialności, jaka ciąży na nas wszystkich. Odpowiedzialności za nasz wspólny dom, któremu na imię Ziemia.

Kraków jest jednym z największych miast w Polsce. Z uwagi na unikatowy zabytkowy charakter starej części miasta, posiada szczególną specyfikę. Podwawelski gród to ważny ośrodek kulturalny, naukowy, uniwersytecki i turystyczny. Jest także miejscem ożywionej działalności gospodarczej. Dynamika zmian infrastrukturalnych Krakowa w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat była olbrzymia. Ten dynamiczny rozwój oraz działania zmierzające do przekształcenia miasta w ośrodek przemysłu nie zawsze jednak szły w parze z przemyślanymi działaniami, szczególnie z zakresu ochrony środowiska. Do dziś ponosimy ich konsekwencje, starając się zminimalizować skutki występowania niekorzystnych zjawisk, które wywołują dyskomfort życia w naszym mieście. Dla zmniejszenia tych ubocznych i uciążliwych skutków istnieje potrzeba rzetelnej informacji, edukacji i świadomości.

Patrząc na frekwencję w corocznych akcjach „Sprzątanie świata” widać, że coraz więcej ludzi rozumie sens wypowiedzi cytowanego świętego. Ogród trzeba pielęgnować i dbać o niego.