górne tło

Ile na administrację? Dużo poniżej średniej krajowej!

Kraków ma jeden z niższych wskaźników jeśli chodzi o wydatki na administrację. Mimo rosnącej liczby zadań, od lat na niemal takim samym poziomie utrzymuje się poziom zatrudnienia.

Czy wydatki na administrację są w Krakowie za wysokie? Okazuje się, że w porównaniu z innymi dużymi miastami jesteśmy na końcu stawki. Administracja kosztuje średnio każdego mieszkańca Krakowa 267 zł rocznie. Dla porównania: w Warszawie koszt administracji to 485 zł na mieszkańca, we Wrocławiu 367 zł, a w Łodzi – 629 zł. Średnio, w 12 największych polskich miastach mieszkańcy płacą na administrację 379 zł rocznie, a więc również więcej niż w samym Krakowie.

Okazuje się także, że pomimo rosnącej z roku na rok liczby zadań dla samorządów, choćby w zakresie gospodarki odpadami, opieki społecznej, edukacji, czy spraw wynikających z nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, na niemal takim samym poziomie od kilku lat utrzymuje się liczba zatrudnionych w Urzędzie Miasta Krakowa. Według stanu na 30 czerwca br. w krakowskim Magistracie było 2260 etatów. Dla porównania – w 2010 roku ten wskaźnik wynosił 2294, a dwa lata później, w 2012 roku – 2215. Co ważne, na większej liczbie obowiązków i podobnym zatrudnieniu nie cierpi standard obsługi mieszkańców. Potwierdzają to wykonywane co roku badania satysfakcji klienta. W 2013 roku wystawiono nam ocenę 4,41 w skali od 1 do 5.