górne tło

Sprostowanie do artykułu Dziennika Polskiego pn.: Spalarnia rośnie a Nowa Huta wciąż czeka na inwestycje

Sprostowanie do artykułu  Marcina Warszawskiego z Dziennika Polskiego pn.: „Spalarnia rośnie a Nowa Huta wciąż czeka na inwestycje" z dnia 29 lipca 2014r.

Od 2009 roku do dnia dzisiejszego w ramach Umowy Społecznej zrealizowane zostały przez Gminę Miejską Kraków (Wydziały, jednostki, spółki miejskie) następujące zadania:

1. Wykonano poszerzony remont ul. Igołomskiej;

2. Wykonano modernizację ul. Wyciąskiej wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Prawocheńskiego do ul. Ziemskiej;

3. Wykonano nakładkę asfaltową w ul. Rzepakowej;

4. Wykonano modernizację ul. Branickiej;

5. Wykonano modernizację ul. Dymarek;

6. Wykonano modernizację ul. Suchy Jar;

7. Wykonano nakładkę asfaltową w ul. Szymańskiego;

8. Wykonano modernizację ul. Rumiankowej (położenie dywanika asfaltowego);

9. Położono dywanik asfaltowy na ul. Opata Salwińskiego;

10. Utwardzono oraz wyremontowano nawierzchnię asfaltową w ul. Żaglowej Bocznej;

11. Wykonano 1448 m2 nawierzchni na ul. Odmętowej;

12. Wykonano nawierzchnię w ul. Drożyskiej;

13. Wykonano modernizację ul. Kąkolowej i Truskawkowej;

14. Wyremontowano skrzyżowanie ul. Klasztornej z al. Jana Pawła II - przeprogramowano sygnalizację świetlną;

15. Wybudowano miejsca parkingowe na al. Jana Pawła II od ul. Biskupa Padniewskiego do Placu Centralnego;

16. Wybudowano miejsca parkingowe na al. Róż przy os. Zielonym;

17. Wybudowano miejsca postojowe i wyremontowano chodnik na al. Jana Pawła II po obu stronach, od ul. Klasztornej do Placu Centralnego;

18. Wyremontowano Plac Przy Poczcie;

19. Wybudowano drogę łączącą od ul. Powiatowej i ul. Bardosa do ul. Klasztornej;

20. Wyremontowano nawierzchnię ulic: Bardosa, Kępskiej, Powiatowej, Na Niwach, Kopaniec oraz wykonano oświetlenie na ul. Jeżynowej;

21. Wykonano rewitalizację Lasku Mogilskiego - wyremontowano i uzupełniono alejki asfaltowe, uzupełniono kosze, ławki i elementy małej architektury;

22. Wykonano prace porządkujące zieleń i inwentaryzację architektoniczną w ramach zadania Remont Fortu Mogiła przy Kopcu Wandy;

23. W ramach bieżącego utrzymania wyremontowano ścieżki wokół Kopca Wandy;

24. Wybudowano ogródki jordanowskie w osiedlach: Ruszcza, Wyciąże, Chałupki, Lesisko, Wróżenice, Kościelniki, Pleszów, Mogiła;

25. Wybudowano świetlicę środowiskową w Pleszowie;

26. Wyremontowano rowy przydrożne i rowy melioracyjne w osiedlu Branice – wykonano udrożnienie 440 mb rowu przydrożnego w rejonie ul. Branickiej, wykonano udrożnienie 432 mb rowu melioracyjnego w rejonie ul. Pysońce, w rejonie ul. Brzeskiej, ul. Zakępie oraz ul. Prochownia (641 mb), ul. Podstawie (329 mb), ul. Branickiej (268 mb), ul. Kościelnickiej (190,3 mb), ul. Plażowej, (100 mb), ul. Podstawie w rejonie wiaduktu kolejowego (66 mb), w os: Branice (125 mb), Wyciąże (741,4 mb), Chałupki (323 mb), Wolica (1 994,7 mb), Mogiła (55 mb), naprawiono przepust wraz z udrożnieniem odpływu w rejonie ul. Jeziorko, wyremontowano rowy przydrożne w ul. Igołomskiej (650 mb), ul. Turzyny (49 mb), ul. Brzeskiej (188 mb), ul. Nadbrzezie (81 mb), ul. Szlifierskiej (63 mb), ul. Drożyskiej w rejonie nr 41 (14 mb), ul. Drożyskiej w rejonie betoniarni (164 mb), ul. Nadwodnej i ul. Brzeskiej (29 mb), w rejonie ul. Szymańskiego (1 635 mb), przy ul. Branickiej (50 mb), ul. Igołomskiej (650 mb), ul. Czeczeńskiej (650 mb), ul. Drożyskiej (566 mb), w rejonie ul. Nadwodnej (24 mb), w rejonie ul. Kontryma (49 mb), w rejonie ul. Brzeskiej (257 mb);

27. Zrealizowano stanowisko pod pompy mobilne w os. Wolica;

28. Wybudowano wiaty przystankowe w osiedlach podmiejskich na trasie kursowania autobusów MPK (24 sztuki);

29. Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Kublińskiego, ul. Jeżynowej, ul. Na Niwach i bocznych, ul. Zagłoby, ul. Odmętowej, ul. Ziarkowej, ul. Grąby, ul. Salwińskiego, ul. Granicznej, ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Wołodyjowskiego z odprowadzeniem do ul. Podbipięty, w 2013r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Żaglowej,

30. Wykonano wodociąg w ul. Jeżynowej, ul. Na Niwach i bocznych, ul. Zagłoby, ul. Odmętowej, ul. Ziarkowej,

31. Zrealizowano w trybie LII 245 szt. przyłączy kanalizacyjnych i 28 szt. przyłączy wodociągowych w osiedlach: Branice, Chałupki, Przylasek Rusiecki, Wyciąże, Mogiła, Lesisko i Kościelniki;

32. Wprowadzono zakaz przejazdu samochodów ciężarowych typu „TIR” przez Plac Centralny;

33. Wykonano sygnalizację świetlną na ul. Klasztornej na wysokości bramy wejścia do Klasztoru,

34. Wybudowano boisko wielofunkcyjne na os. Szklane Domy przy Szkole Podstawowej nr 88;

35. Geodezyjnie wydzielono i utwardzono ul. Ostrów;

36. Wybudowano boisko przy ul. Bardosa wraz z ogródkiem jordanowskim;

37. Wybudowano boisko wielofunkcyjne na os. Kolorowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6;

38. Wybudowano salę gimnastyczną na os. Słonecznym 12 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5.

39. Wykonano boisko wielofunkcyjne o wym. 30 x 60m, o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem oraz bieżni przy Szkole Podstawowej  nr 37 na os. Stalowym 18

 

Ponadto przygotowano dokumentację projektową dla:

1. Budowy boisk wielofunkcyjnych

a. w os. Branice przy Szkole Podstawowej nr 74;

b. w os. Kościelniki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 52 ul. Sawy - Calińskiego 12;

c.  w os. Mogiła wraz ze świetlicą;

2. Budowy krytego basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 na os. Handlowym 4 - o wymiarach 16 x 25m z 6 torami i zapleczem;

3. Rozbudowy budynku przy ul. Ptaszyckiego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 6;

4. Budowy miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum C i B;

5. Modernizacji ul. Jeziorko wraz z chodnikiem od cmentarza do ul. Za Górą;

6. Budowy ścieżki rowerowej od NCK do istniejącej ścieżki rowerowej w Parku Żeromskiego;

7. Zagospodarowania Parku Wiśniowy Sad.

8. Budowy stanowiska pompowego dla przenośnych pomp w rejonie ul. Kąkolowej, uzyskano pozwolenie na budowę.

9. Remontu Fortu Mogiła przy Kopcu Wandy.

 

Jednocześnie, w ciągłej realizacji są:

 1. Remonty rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlach Branice, Wyciąże, Chałupki, Kujawy, Mogiła i Lesisko wraz z budową przepompowni w Wolicy, Kujawach i w Lesisku.
 2. Budowa kanalizacji w os. Mogiła, Lesisko

 

Na zadania kompensacyjne w latach 2009 - 2013 poniesiono nakłady w wysokości 48 436 882,28 zł:

- w 2009r. - 16 390 651 zł

- w 2010r. - 16 606 927,76 zł

- w 2011r. - 2 411 164,09 zł

- w 2012r. - 6 060 002,58 zł,

- w 2013r.- 6 653 136,85 zł,

- w 2014r. – 315 000,00 zł ( do dnia dzisiejszego).

 

W 2014r zaplanowano do wykonania następujące zadania kompensacyjne:

1. Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie (projekt),

2. Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad,

3. Zagospodarowanie Parku Ratuszowego,

4. Wykonanie powłoki balonowej dla boiska przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe18 (zadanie dodatkowe),

5. Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4,

6. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Żaglowej i bocznych, w ul. Wyciąskiej od ul. Prawocheńskiego, ul. Stare Wislisko.

Planowany koszt realizacji ww. zadań w 2014r. wynosi ok. 15 600 000 zł.

 

W związku z przesunięciem terminu przekazania do eksploatacji  Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na 1 kwietnia 2016r., na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego w dniu 16 kwietnia 2013r. Członkowie Zespołu jednogłośnie zaakceptowali projekt zmiany zarządzenia Nr 629/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie w zakresie terminu zakończenia prac Zespołu z 31 grudnia 2013r. na 31 grudnia 2015r. Jednocześnie przyjęli Harmonogram realizacji zadań kompensacyjnych na lata 2013 – 2015.

W związku z powyższym, w dniu 26 listopada 2013r. Prezydenta Miasta Krakowa podpisał zarządzenia nr 3399/2013, wprowadzające ww. zmiany.

 

Zgodnie z przyjętym Harmonogramem do realizacji pozostały następujące zadania:

 1. Rozbudowa ul. Igołomskiej wraz z drogami dojazdowymi (realizacja),
 2. Modernizacji ul. Jeziorko wraz z chodnikiem od cmentarza do ul. Za Górą (realizacja)
 3. Modernizacja ul. Brzeskiej wraz z ul. Drożyską,
 4. Modernizacja ul. Kąkolowa, Truskawkowa, Odmętowa,
 5. Modernizacja ul. Giedroycia oraz modernizacja ul. Podbipięty na odcinku od ronda do ul. Giedroycia,
 6. Modernizacja ul. Klasztornej od ronda przy moście Wandy do ul. Żaglowej wraz z drogami dojazdowymi,
 7. Dobudowa trzeciego pasa ruchu na wysokości Placu Centralnego na al. Jana Pawła II w stronę ul. Ptaszyckiego wraz z wjazdem i wyjazdem do osiedla Centrum E,
 8. Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum C i B;
 9. Budowa chodnika przy ulicy Sawy – Calińskiego oraz remont jezdni,
 10. Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Branice przy Szkole Podstawowej nr 74; w os. Kościelniki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 52 oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Mogiła wraz ze świetlicą,
 11. Rozbudowa budynku przy ul. Ptaszyckiego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 6,
 12. Rewitalizacja obszaru Przylasku Rusieckiego wokół zbiorników wodnych wraz z drogami dojazdowymi,
 13. Budowa ścieżki rowerowej od NCK do istniejącej ścieżki rowerowej w Parku Żeromskiego,
 14. Zagospodarowanie terenu przy NCK w stronę ul. Biskupa Padniewskiego.
 15. Renowacja i odsłonięcie Kopca Wandy oraz remont drogi dojazdu i budowa miejsc parkingowych w otoczeniu Kopca.
 16. Remont Fortu Mogiła przy Kopcu Wandy.

 

Zadania zrealizowane od 2009r. na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa dla Dzielnicy XVIII, nieobjęte Umową Społeczną

1. Wyremontowano i udrożniono rowy melioracyjne w ul. Pysocice, Calińskiego, Kusnierskiej, Stopki, Wróżenickiej, Ostafina, Jeziorko, Wiatracznej - łączna długość udrożnionych rowów 2794,4 m.

2. W zakresie bieżącego utrzymania wyremontowano: Jana Pawła II, Kocmyrzowską, Andersa, Solidarności, Bulwarową, Igołomską, Kościelnicką, Brzeską, Podbipięty

3. Zmodernizowano i wyremontowano ogródki jordanowskie oraz zieleńce i skwery na osiedlach: Szklane Domy, Słoneczne, Urocze, Wandy, Centrum C, Centrum B, Centrum A, Kolorowe, Teatralne, Zgody, Zielone, Krakowiaków, Handlowe, Szkolne, Stalowe, Przylasek Rusiecki, Willowe, Na Skarpie, ul. Podstawie, ul. Suchy Jar/Jezierskiego, ul. Wiatraczna.

4. Wyremontowano drogi i chodniki w os.: Centrum A, Centrum B, Centurm C, Centrum D, Spółdzielcze, Handlowe, Stalowe, Górali, Wilowe, Krakowiaków, Młodości, Zgody, Słoneczne, Wandy, Teatralne, Na Skarpie, Os. Szklane Domy, Urocze, Ogrodowe, Zielone, Sportowe, Kolorowe, Hutnicze, Szkolne, ul.: Nenckiego, Gajocha, Dybowskiego boczna, Łozińskiego, Prawocheńskiego, Rusiecka, Karaszewicza- Tokarzewskiego, Chałupki, Kąkolowa, Podstawie, Orkana, Wojciechowskiego, Boruty Spiechowicza, Mierzwy, Bieńczycka, Zachemskiego, Sieroszewskiego, Daniłowskiego, Przyjaźni, Struga, Kontryma, Flame, Luzara, Szymańskiego, Szymańskiego boczna, Żeromskiego, Mierzwy, Wróżenicka, Plażowa, Kłosowa, Ciekowiec, Rudni, Ziemska, Trzcinowa, Drożyska, Sawy Calińskiego, Obrońców Krzyża, Cerchów, Klasztorna, Samostrzelnika, Czuchajowskiego, Biwakowa, Ostafina, Zakępie, Pysocice, Narcyza, Wiatra boczna, Zaporębie, Obrońców Krzyża, Nenckiego boczna Trzcinowa, Ostrów, Igołomska boczna, Wołodyjowskiego, Odmętowa, Cerchów, Żaglowa, Stare Wiślisko, Jutrzyńska, Szlifierska.

5. Na bieżąco utrzymywano ogródki jordanowskie (34 szt) oraz zieleńce i skwery.

6. Zmodernizowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Strugi.

7. Wykonano stabilizację osuwiska w Nowej Hucie w rejonie Parku Żeromskiego.

8. Wybudowano wielopokoleniowy plac zabaw "Smoczy Skwer" przy NCK.

9. Zagospodarowano teren zieleni  na os.: Zielonym i Uroczym.

10. Wybudowano wybieg dla psów przy NCK.

Koszt realizacji ww. zadań wyniósł ok.  23 000 000 zł

 

Ponadto w latach 2014 – 2015 planuje się:

1. Udrożnienie  rowu  w  rejonie  ul. Pysocice (200) ul.Calińskiego (100 m).

2. Remonty w zakresie bieżącego utrzymania dróg w ul. Boruty Spiechowicza - kontynuacja nakładki, ul. Rydza Śmigłego - remont chodników oraz nakładka (etapowanie), ul. Jeziorko - kontynuacja nakładki, al. Solidarności - remont nawierzchni(etapowanie).

3. Modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga - zakończenie realizacji.

4. Stabilizację osuwiska w Nowej Hucie w rejonie Parku Żeromskiego - zakończenie realizacji.

5.  Bieżące utrzymanie 34 ogródków jordanowskich.

6. Opracowanie dokumentacji projektowych na doposażenie istniejących ogródków jordanowskich w os: Centrum D w rejonie bl. nr 6-5 oraz w os. Sportowym 25a, doposażenie istniejących ogródków jordanowskich wg projektów w os: Krakowiaków 43-13, Willowe 22a, Zielone 18, Centrum C 10, Na Skarpie 43, Zgody8, Ogrodowe 6-8, Przylasek Rusiecki- ul. Gen Karaszewicza- Tokarzewskiego, Centrum B6,  Teatralne 13.

7. Uzupełnienie, wymiana oraz remonty ogrodzeń na terenie ogródków jordanowskich w os.: Sportowym 25a, Willowym 22a.

8. Budowę parkingu ekologicznego w os. Centrum A w rejonie Klubu „Jędruś”.

Planowany koszt ww. zadań wynosi ok. 7 000 000, 00 zł

 

Zadania zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej od 2009r. przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na terenie Dzielnicy XVIII, nieobjęte Umową Społeczną

1. Bieżąca naprawa nawierzchni oraz położenie nakładki w ul. Igołomskiej.

2. Remont peronu przystankowego przy os. Krakowiaków  wraz z fragmentem chodnika.

3. Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Jeziorko.

4. Remont chodnika na Placu Centralnym.

5. Dostosowanie przejścia dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ul. Wojciechowskiego/Bulwarowa.

6. Bieżące naprawe nawierzchni w: al. Róż (nakładka etap I), Zuchów (remont fragmentu chodnika), Boruty Spiechowicza (remont fragm. chodnika), os. Sportowe (remont chodnika przy bud. 26), Padniewskiego (nakładka), Brzeska – (remont nawierzchni pętli autobusowej), Boruty Spiechowicza (nakładka asfaltowa etap I), Boruty Spiechowicza (nakładka etap II), przystanek "Kombinat" (remont peronu), Kocmyrzowska (nakładka przy os. Krakowiaków), al. Róż – (nakładka etap II), Ostafina (nakładka).

Koszt ww. zadań wynosi: ok. 3 000 000,00 zł

 

Ponadto:

1. Obecnie trwają prace remontowe chodnika w ciągu al. Andersa od Placu Centralnego do ul. Czuchajowskiego (strona prawa) oraz remont nawierzchni ul. Jeziorko na odcinku od Kościoła do cmentarza parafialnego.

2. W przygotowaniu jest przetarg na remont chodników w ciągu al. Przyjaźni (obustronnie) - najprawdopodobniej zostanie ogłoszony z początkiem sierpnia.

3. Aktualnie realizowana jest przebudowa układu drogowego od ronda Czyżyńskiego do Placu Centralnego ( wraz z przebudową Placu).

 

Remonty i inwestycje w szkołach i placówkach oświatowych zrealizowane od 2009r. prowadzone przez Wydział Edukacji UMK na terenie Dzielnicy XVIII, nieobjęte Umową Społeczną.

1. Na remonty wydano  6 107 302 zł, w tym w ramach zadań powierzonych dzielnicom na remonty przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 3 370 378

2. Zadania i zakupy inwestycyjne – kwota 2 203 509 zł, w tym:

a) inwestycje programowe (m.in. wymiana stolarki okiennej, zakup zmywarek gastronomicznych, zakup trzonu gazowego) – kwota 1 539 370 zł:

b) zadania inwestycyjne dzielnic (m.in. modernizacja ogrodzenia, modernizacja drzwi wewnętrznych, modernizacja instalacji elektrycznej) – kwota 664 139 zł: 

W sumie na remonty i inwestycje w szkołach i placówkach oświatowych wydano ok. 8 300 000,00 zł

 

Zadania planowane do realizacji w roku 2014:

1. Zadania powierzone dzielnicom na remonty przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – kwota 678 600 zł.

2. Pozostałe remonty (m.in. wymiana podłogi na korytarzach,  remont ścian sali gimnastycznej (usunięcie zagrzybienia), remont dachu) - kwota 335 000 zł, w tym:

3. Inwestycje programowe - utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – kwota 588 776 zł

Łącznie, na ww. zadania przeznaczono ok. 1 600 000,00 zł

 

Zadania zrealizowane od 2009r. przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie na terenie Dzielnicy XVIII nieobjęte Umową Społeczną.

1. Opracowanie koncepcji Przystani Jachtowej nad Wisłą.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Com Com Zone – przeszklenie przestrzeni między basenem a hala sportową, instalacja solarna.

3. Opracowanie dokumentacji instalacji solarnej dla Yacht Klub Polska.

4. Budowa basenu krytego przy ZSS nr 1 os. Handlowe.

5. Dostosowanie obiektów Stadionu Hutnika  przy ul. Ptaszyckiego do wymogów PFA – centrum pobytowe w ramach Euro 2012.

6. Modernizacja Stadionu MOS Nowa Huta.

7. Budowa powłoki balonowej przy SP 37 os. Stalowe 18.

8. Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego.

9. Modernizacja obiektów sportowych przy ZSS nr 14 os. Sportowe.

10. Rewitalizacja boiska przy SP 80 os. Na Skarpie.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji sportowych terenów .przyszkolnych dla ZSOI nr 5 os. Słoneczne 12.

12. Budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej na terenie MOS Nowa Huta.

13. Budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej nad Zalewem przy ul. Bulwarowej.

Poniesione nakłady na ww. zadania wynoszą: 28 600 000,00 zł

 

Zadania zrealizowane od 2009r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie  na terenie Dzielnicy XVIII nieobjęte Umową Społeczną.

1. W ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap I” dotycząca „:Budowy systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)” od lipca 2008r. do października 2010r. na terenie Dzielnicy XVIII MPWIK SA budowało miejską sieć kanalizacyjną wraz przyłączami. Całkowita wartość zadania wyniosła ok 53 200 000,00 zł . W ramach zakończonej inwestycji wybudowano 16,8 km kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej,
14 pompowni ścieków. Skanalizowanych zostało 5 osiedli: Chałupki, Branice, Wolica, Przylasek Rusiecki, i Przylasek Wyciski – wykonano 152 przyłącza kanalizacyjne.

2. W latach 2009 – 2012 wybudowana została sieć wodociągowa na łączną kwotę ok 1 700 000,00 zł oraz sieć kanalizacyjna na kwotę ok 627 000,00 zł.

Poniesione nakłady na ww. zadania wynoszą ok. 56 000 000,00 zł

 

W sumie na zadania dodatkowe, nieobjęte Umową Społeczną zrealizowane na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie od 2009r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości ok. 118 900 000 zł