górne tło

Adam Ziemianin

poeta

Urodził się 12 maja 1948 r. w Muszynie. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Krakowie pracował koło Żywca jako nauczyciel. Był dziennikarzem "Echa Krakowa" i "Gazety Krakowskiej". Debiutował w Życiu Literackim" w 1968 r. Publikował najczęściej w "Miesięczniku Literackim", "Nowym Wyrazie", "Twórczości", "Tygodniku Kulturalnym", "Wieściach" i w "Gazecie Krakowskiej". Wiersze zamieszczano w wielu antologiach oraz almanachach poezji, tłumaczono m.in. na języki : angielski, niemiecki, rosyjski, włoski. Jego wiersze z oprawą muzyczną są wykonywane jako piosenki przez Elżbietę Adamiak, Jacka Wójcickiego, Olę Maurer oraz przez zespoły "Wolna Grupa Bukowina" i "Stare Dobre Małżeństwo". Ukazało się wiele płyt i kilkanaście kaset z muzyką do wierszy Ziemianina. A.Ziemianin należy do PEN Clubu. W 1981 r. otrzymał Nagrodę im. S. Piętaka, w 1985 - Nagrodę im. Anny Świrszczyńskiej.

Publikacje książkowe:

«Wypogadza się nad naszym domem» : poezje - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975; «Pod jednym dachem «: poezje - Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1977; «Nasz słony rachunek «: poezje - W-wa: Czytelnik, 1980; «W kącie przedziału» : poezje - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982; «Makatka z płonącego domu «: poezje - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985; «Wiersze dla Marii «- Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1985; «Zdrowaś Matko - łaski pełna» : poezje - Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1987; «Dwoje na balkonie» : poezje - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989; «Boski wieczorny młyn»: wybór wierszy - Kraków: Miniatura, 1990; «List do zielonej ścieżki» - Kraków: Wydawnictwo Maria Zielna, 1993; «Dom okoliczności łagodzących» : poezje - Kraków: Cracovia, 1995; «Ulica Ogrodowa»: poezje - Kraków: Baran i Suszczyński, 1996; «Nosi mnie» : poezje - Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów ; Dom Kultury "Podgórze", 1997; « Wiersze wybrane» - Wwa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1998; « Plac Wolności» - Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 1999; "Gościniec" - Poznań, Wydawnictwo "Arka", 1999.

Ważniejsze teksty o twórczości autora:

Józef Baran: «Z trójkąta Ziemi», w: tenże: «Autor! Autor!» : rozmowy z ludźmi pióra i palety - W-wa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986; Leszek Żuliński : «Makatki z poddasza », w: tenże: «Mity konieczne» - Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1989; «Księżycowy gość»: rozmowa z Adamem Ziemianinem, w: Beata Salamon-Satała: «Wielka Inwentaryzacja «- Kraków: Kreator, 1999.

 

MODLITWA MOJEGO WIEKU

Ty który śmieszne kawki
nauczyłeś latać
Ty który jesteś z tego
i nie z tego świata

Uchowaj dzisiaj od nienawiści
Moje serce moje oczy moje myśli

Ty który stworzyłeś
jaśminu gałązkę
Ty który orzech włoski
zawiązujesz w piąstkę

Zachowaj dzisiaj od nienawiści
Moje serce moje oczy moje myśli

Ty który ciepłym słońcem
napełniasz mieszkania
Ty który dałeś nam
trudne przykazania

Uratuj dzisiaj od nienawiści
Moje serce moje oczy moje myśli
Ty który kaczeńce
wymyśliłeś dla nas

A żaby nauczyłeś
nocnego kumkania

Odwróć dziś - proszę - od nienawiści
Moje serce moje oczy moje myśli

Ty któremu nawet
posłuszne są rzeki
Ty który zmęczonym
zamykasz powieki

Nachyl dziś - proszę - w stronę miłości
Moje serce moje myśli moje oczy