górne tło

Marta Wyka

historyk literatury, krytyk literacki

Urodziła się 7 stycznia 1938 r. w Krakowie. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Profesor dr hab. w Instytucie Polonistyki UJ. Debiutowała w 1961 r. na łamach „Współczesności". Prace krytyczne zamieszczała m.in. w „Twórczości", „Tygodniku Powszechnym", „Współczesności", „Znaku" oraz w „Życiu Literackim". Była współtwórczynią i członkiem redakcji miesięcznika literackiego „Pismo", obecnie jest redaktorem naczelnym „Dekady Literackiej". Była współautorką haseł w: „Literatura polska": przewodnik encyklopedyczny, t. 1-2 - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2000.

Publikacje książkowe:

„Gałczyński a wzory literackie" - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970; „Brzozowski i jego powieści"- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981; „Leopold Staff"- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985; „Głosy różnych pokoleń": szkice literackie - Kraków: Znak, 1989; „Szkice z epoki powinności"- Kraków: Universitas, 1996; „Światopoglądy młodopolskie" - Kraków: Universitas, 1996; „Krakowskie dziecko" : Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998; „Punkty widzenia" : szkice - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000. Liczne publikacje w edycjach zbiorowych. Edycje krytyczne w „Bibliotece Narodowej".