górne tło

Pracownie dla artystów

Małe, klimatyczne, najczęściej na strychach bądź suterenach. Mowa o lokalach wynajmowanych dla artystów na pracownie twórcze. Takim tematem w czasie wakacyjnego posiedzenia zajęła się Komisja Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa.

Lokale przeznaczone dla artystów są to najczęściej małe pomieszczenia mieszkalne, w piwnicach, suterenach, bądź na strychach. Lokale te przeznaczone są tylko do prowadzenia działalności twórczej, w zakresie sztuk plastycznych, oraz do przechowywania dzieł artystycznych. Nie można w nich zamieszkać, gdyż zazwyczaj są w dużo gorszym stanie niż lokale mieszkalne.

W Krakowie jest ok. 200 lokali przeznaczonych na użytek pracowni twórczych. Zarząd Budynków Komunalnych wynajmuje je na podstawie złożonych wniosków. Po weryfikacji i sprawdzeniu w jakich celach będzie dany lokal wykorzystywany, zbiera się Komisja ds. pracowni twórczych w której skład wchodzą przedstawiciele krakowskich związków i stowarzyszeń twórczych, Akademii Sztuk Pięknych, Rady Miasta Krakowa, Zarządu Budynków Komunalnych, Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydziału Mieszkalnictwa. Po uzgodnieniach i analizie wniosków Komisja przekazuje listę kandydatów do najmu pracowni wraz z uzasadnieniem, a Prezydent zatwierdza przydział lokali.

Programem najmu pracowni twórczych są objęte osoby, które spełniają konkretne wymagania. Muszą to być osoby, które nie posiadają lokali z przeznaczeniem na pracownię artystyczną. Przyznanie takiego lokalu warunkują również: warunki bytowe, dotychczasowe osiągnięcia, nagrody, stypendia, rekomendacje, aktywność twórcza, opis zamierzeń artystycznych oraz znaczenie prowadzonej działalności dla kultury Krakowa. Umowy zawierane są na czas nieokreślony.

Najem pracowni artystycznej nieco różni się od najmu lokali mieszkalnych, przede wszystkim nie ma możliwości zamieszkiwania takiego lokalu oraz nie są one dziedziczone.

Radny Sławomir Pietrzyk pytał czy tego typu lokale podlegają tym samym wymogom, co lokale mieszkalne, czy przechodzą wszystkie potrzebne przeglądy? Katarzyna Zapał, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych zapewniła, że lokale te podobnie jak i mieszkalne musza przechodzić wszystkie przeglądy, jak również sprawdzany jest ich stan oraz użytkowanie.

Dwa miesiące temu Komisja wyznaczyła pięciu artystów, którzy dostali umowę najmu pracowni, już niedługo kolejne cztery lokale będą dostępne do wynajęcie.