górne tło

Nota Prawna

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

1. Korzystanie z Aplikacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, Autorzy Aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika przy korzystaniu z Aplikacji.

2. Autorzy Aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jego użytkowania.