górne tło

Organizacje pozarządowe w Magistracie

17 maja przedstawiciele krakowskich organizacji pozarządowych spotkają się na Walnym Zebraniu w magistracie. Początek o godz. 17.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Jeszcze tylko do piątku, 11 maja w Referacie MOWIS, os. Centrum C 10 należy dokonać wpisu przedstawicieli organizacji pozarządowych na listę głosujących na kandydatów do Krakowskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz uczestniczących w Walnym Zebraniu.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie realizowała w szczególności następujące zadania: opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich, oraz projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych, a także współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Tryb powoływania członków oraz organizację i działanie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określiła Rada Miasta Krakowa w uchwale Nr XXXIV/432/11 z 21 grudnia 2011 r.

Więcej informacji na www.ngo.krakow.pl (JD)