górne tło

Vademecum kibica euro 2012

PRZEJŚCIA GRANICZNE

 

DROGOWE I KOLEJOWE

Na granicy polsko-ukraińskiej podróżni powinni korzy­stać przede wszystkim z drogowych przejść: Dorohusk – Jagodzin, Hrebenne – Rawa Ruska, Kor­czowa – Krakowiec oraz Medyka – Szeginie. Są to największe na tym odcinku przejścia graniczne, w których dodatkowo, na czas EURO 2012, wdro­żonych zostanie szereg przedsięwzięć zwiększających ich sprawność. Na tym odcinku funkcjonują również mniejsze przejścia graniczne: Krościenko – Smolnica i Zosin – Ustiług.

Granicę polsko-białoruską polecić można pokonać drogowymi i kolejowymi przejściami Terespol – Brześć - największymi oraz najlepiej skomunikowanymi z Warszawą.

Na granicy polsko-rosyjskiej warto skorzystać z przejść: Bezledy – Bagrationowsk, usytuowanego na najkrótszej drodze z Kaliningradu do Warszawy, oraz Grze­chotki – Mamonowo II i Gronowo – Mamonowo, które leżą na szlaku prowadzącym z Kaliningradu do Gdańska.

 

LOTNICZE

Polecamy lotnicze przejścia graniczne znajdujące w mia­stach-gospodarzach mistrzostw, tj. w Warszawie, Gdań­sku, Wrocławiu i Poznaniu, oraz dodatkowo w Krako­wie, i Rzeszowie, które są skomunikowane z ukraińskimi gospodarzami EURO 2012.

 

UDOGODNIENIA DLA PODRÓŻNYCH

Podróżni, kibice oraz inni uczestnicy mistrzostw będą mogli liczyć na wydzielone dla nich specjalne pasy ruchu tzw. pasy EURO 2012 (zielo­ne korytarze – dla podróżnych bez towarów do oclenia) oraz dokonywanie kontroli granicznych i celnych przez służby polskie i ukraińskie   w jednym miejscu po stronie polskiej (tzw. „one stop”, który zagwarantuje przyspieszenie pro­cedur kontrolnych).

W lotniczych przejściach granicznych nastąpią wzmocnienia kadrowe funkcjonariuszy. Zostaną również ustawione dodat­kowe stanowiska do odprawy granicznej pasażerów.

 

PRZEKRACZANIE GRANICY PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWWANE

Zorganizowane grupy kibiców i podróżnych podlegają ogólnym zasadom i standardom odprawy granicznej, tym niemniej Straż Graniczna sugeruje, aby organizatorzy takich przedsię­wzięć we wcześniejszym terminie kontaktowali się ze Strażą Graniczną i Służbą Celną, która przygotowuje dla nich specjalne usprawnienia.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEKROCZENIA GRANICY

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym oczywiście obywatele RP, a także Konfederacji Szwaj­carskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, mogą przekroczyć granice Ukrainy na podstawie ważnego paszportu. Nie ma wymogu posiadania wizy. Jednorazowy pobyt na terytorium Ukrainy nie może przekroczyć 90 dni w ciągu 6 miesięcy.

Przekraczając granicę Polski z Ukrainą pojazdem należy posiadać prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie pojazdu – zieloną kartę, a jadąc cudzym samochodem – poświadczenie notarialne użyczenia pojazdu przetłumaczone na język ukraiński.

Obywatele Ukrainy i Rosji oraz innych państw spoza Unii Europejskiej objętych obowiązkiem wizowym wjeżdżają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (UE) na podstawie ważnego dokumentu podróży i ważnej wizy lub innego do­kumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (UE) oraz pod warunkiem spełnie­nia innych dodatkowych warunków określonych w przepisach Kodeksu Granicznego Schengen (m.in. uzasadnienie celu i warunków planowanego pobytu oraz udokumentowanie posiadania wystarczających środków utrzymania).

 

WAŻNE TELEFONY

Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach

Tel. 12 258 33 00

Dyżurny Operacyjny Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Tel. 18 415 30 11, 18 415 30 08