górne tło

Koniec pierwszego etapu rekrutacji do przedszkoli

W piątek (13 kwietnia) ogłoszono wyniki pierwszego etapu rekrutacji do krakowskich przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2012/2013. Do placówek przyjęto 87% zgłoszonych dzieci.

„W wyniku pierwszego etapu rekrutacji w przedszkolach i szkołach znalazło miejsce 17 083 dzieci” – poinformowała na konferencji prasowej Anna Okońska-Walkowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji.

W pierwszym etapie rekrutacji nabór prowadzono na 17 999 miejsc, (liczba ta nie obejmuje 232 miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych).

Ponadto w publicznych (1108) i niepublicznych (6455) przedszkolach oraz punktach przedszkolnych (462) dotowanych przez GMK przygotowanych zostało w sumie 8 025 miejsc (dane z wniosków o udzielenie dotacji w roku 2012). Przedszkola te nie biorą udziału w elektronicznej rekrutacji.

Do 2 kwietnia br. w elektronicznym systemie zostało zarejestrowanych 19 717 dzieci - w tym 9 523 dziewczynek i 10 194 chłopców (w ubiegłym roku wszystkich dzieci było 18 829). W systemie zarejestrowano 12 379 dzieci kontynuujących edukację przedszkolną. Do oddziałów przy szkołach podstawowych złożono 1 503 podań, a do przedszkoli 18 214 podań.

Krakowskie samorządowe placówki dysponują jeszcze 916 wolnymi miejscami w przedszkolach i szkołach podstawowych. W tym: w przedszkolach 116, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 16 i w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych 784.

Listy dzieci przyjętych zostały wywieszone 13 kwietnia, o godz. 9:00 w placówkach uczestniczących w rekrutacji, ponadto rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskają informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc jest dostępna na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl. W celu zapisania dziecka do przedszkola, które dysponuje wolnym miejscem należy udać się do tego przedszkola. Rodzice mogą podpisywać umowy do 30 kwietnia br.

Najwięcej chętnych na jedno miejsce było w Przedszkolu nr 58 przy ul. Skośnej 2 (440 złożonych kart i deklaracji na 245 miejsc), w następnej kolejności w Przedszkolu nr 10 przy ul. Strąkowej 7 (410 złożonych kart i deklaracji na 254) oraz w Przedszkolu nr 6 przy ul. Bujaka 17 (378 złożonych kart i deklaracji na 275 miejsc).

Do 12 kwietnia 2012 r. do pierwszych klas szkół podstawowych zapisanych zostało 692 dzieci (dla porównania w poprzednim roku w tym okresie do pierwszych klas zapisanych było 1027 dzieci). Najwięcej dzieci zapisano do Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Smoleńsk) – 35. (KF)