górne tło

Szybsza i łatwiejsza infrastruktura komunikacyjna

Kolejny etap przebudowy ulicy Mogilskiej i postępy w budowie estakady dla szybkiego tramwaju - to wszystko było tematem kolejnego posiedzenia Komisji Infrastruktury. Informacje dotyczące działań Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przedstawił dyrektor jednostki Jerzy Marcinko.

Rozpoczyna się kolejny etap prac przy przebudowie ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II. Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Bieńczycka (od Ronda Kocmyrzowskiego im. Ks. Gorzelanego do Ronda Czyżyńskiego). Według informacji Jerzego Marcinko, budowana ul. Lema i jej skrzyżowanie z ul. Mogilską i Jana Pawła II oraz włączenie do ul. Meissnera uzyska pełną przejezdność w sierpniu 2014 r. Wówczas będą prowadzone tylko prace związane z komunikacją tramwajową. Ukończenie wraz z oddaniem pętli tramwajowej przy ul. Wieczystej nastąpi w 2015 roku.

W październiku 2013 roku rozpoczęły się prace nad budową około 1,5 km odcinka torowiska łączącego ulice Wielicką i Lipską. Wybudowana estakada zamknie nitkę Krakowskiego Szybkiego Tramwaju prowadzącą z Kurdwanowa do Krowodrzy Górki. Planowana inwestycja powinna zostać ukończona w roku 2015. Najważniejszymi elementami zadania są:

• Budowa estakady tramwajowo-pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi,
• Budowa torowiska z trakcją elektryczną i przystankami tramwajowymi,
• Budowa odcinków drogi z przebudową istniejącego układu drogowego.

Inwestycja kosztowała będzie około 169 mln zł, z czego prawie 60% wydatków kwalifikowanych zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Transport przyjazny środowisku. Przystanki przy nowym torowisku zostaną wyposażone w urządzenia Systemu Informacji Pasażerskiej, a linia zostanie włączona do obszarowego systemu sterowania ruchem, co pozwoli na uzyskanie priorytetu przy przejeździe przez skrzyżowanie.  Długość estakady nad ulicami wyniesie 158 m, rampa najazdowa dla rowerzystów i pieszych wyniesie 380 m.

Dzięki takim rozwiązaniom osoby podróżujące tą trasą będą mogły skrócić czas przejazdu poprzez ominięcie centrum. Dodatkowo w przypadku awarii na ul. Wielickiej odcinek ten będzie alternatywą dla połączeń tramwajowych, której teraz poza komunikacją zastępczą nie ma. (KMM)