górne tło

Nagroda Teatralna im. Wyspiańskiego

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w roku 2011, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków. Wnioski można składać do 30 kwietnia w Urzędzie Miasta Krakowa.

Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego ustanowiła we wrześniu 2011 r. Rada Miasta Krakowa. Nagroda będzie przyznawana corocznie za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków. To nagroda indywidualna przyznawana aktorom, reżyserom, scenografom i muzykom. W uzasadnionych przypadkach może stanowić nagrodę zespołową za wspólne osiągnięcie kilku artystów. Zwycięzca otrzyma 30 tys. zł.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej (w szczególności dyrektorzy teatrów, komisja Rady Miasta Krakowa właściwa ds. kultury, stowarzyszenia twórcze i inne organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury i sztuki, instytucje kultury oraz redakcje prasy, radia i telewizji).

Wnioski o przyznanie nagrody za 2011 r., należy składać do 30 kwietnia 2012 roku, stanowisko nr 6 w Kancelarii Magistratu, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub przesłać drogą pocztową na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków z dopiskiem na kopercie „Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego”. W przypadku przesyłki pocztowej o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz wniosku (procedura KD-09) jest dostępny na stronie BIP www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=KD-9, formularz: www.bip.krakow.pl/zalaczniki/procedury/81387/karta.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Kapitułę Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. Wręczenie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego odbędzie się podczas Nocy Teatrów (16/17 czerwca 2012 r.).(KF)