górne tło

Przewodnicy miejscy

Wśród przewodników turystycznych wyróżniamy przewodnika miejskiego, terenowego i górskiego. Z usług tego pierwszego warto skorzystać odwiedzając Kraków, by jak najlepiej poznać stolicę Małopolski.

Co robi przewodnik miejski:


Przewodnicy – ustawodawstwo


9 lipca 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829). Zmiany objęły świadczenie usług przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Wspomniana ustawa, w zakresie ustawy o usługach turystycznych, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Kto więc może być przewodnikiem turystycznym miejskim?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196), przewodnikiem miejskim może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat,
2) nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne, popełnione w związku z wykonywaniem zawodu przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
3) posiada wykształcenie średnie.