górne tło

Sesje Rady Miasta Krakowa

Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Rozstrzygnięcia podejmowane są w formie uchwał.

Projekty uchwał i rezolucji oraz podjęte uchwały i rezolucje dostępne są w serwisie BIP. Informacje o kolejnych sesjach, porządku obrad, podsumowania wcześniejszych sesji  oraz wyniki głosowań znajdują  się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na oficjalnych profilach Rady Miasta Krakowa na Facebooku oraz Twitterze.

 

Sesja Rady Miasta Krakowa 2019

Sesje Rady Miasta Krakowa można w dniu obrad śledzić na żywo: www.krakow.pl/rmklive. Materiały wideo z odbytych posiedzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Posiedzenia Rady Miasta Krakowa na bieżąco komentowane są na oficjalnych profilach Rady Miasta Krakowa w serwisach społecznościowych:

Polecamy: