górne tło

Będzie program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Kraków będzie miał „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. Uchwała w tej sprawie będzie przedmiotem sesji Rady Miasta Kraków, która odbędzie się w środę, 21 marca.

Przypomnijmy, że obowiązek przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

Program określi ogólne zasady dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wskaże też na działania, których celem ma być zapobieganie bezdomności zwierząt. „Konkretnie chodzi o to, aby ograniczyć populację bezdomnych zwierząt na terenie Krakowa, chociażby poprzez prowadzenie sterylizacji i kastracji psów i kotów. Znowelizowana ustawa pozwala też na usypianie ślepych miotów” - informuje Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. Wśród celów programu jest też sprawowanie opieki nad bezdomnymi, wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, jak również promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

W tym roku na realizację Programu zabezpieczono niecałe 2 mln złotych. 1.86 mln złotych przeznaczone jest na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej. W ramach tej kwoty placówka zapewnia m.in. miejsce i opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt, odławia bezdomne psy i kotu, przeprowadza obowiązkowe sterylizacje zwierząt przybywających w schronisku.

W ramach realizacji programu 23 tys. złotych przeznaczono na zawarcie umów z gabinetami weterynaryjnymi na sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów. Natomiast 6 tys. złotych to pieniądze na dokarmianie o opiekę nad bezdomnymi kotami. Taką samą kwotę zarezerwowana na zapobieganie bezdomności zwierząt.

W programie zwalczania bezdomności zwierząt znajdzie się też zapis dotyczący utworzenia bazy danych zwierząt domowych. Pozwoli to na lepszą identyfikację wyłapanych bezdomnych zwierząt oraz ułatwi właścicielom odnalezienie zaginionych psów lub kotów. Baza będzie prowadzona na stronach internetowych Urzędu Miasta, Miejskiej i Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Głosowanie nad krakowskim programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt odbędzie się w środę, 21 marca. (M)