górne tło

Bilety - podstawowe informacje

Punkty Sprzedaży Biletów:

Tutaj można kupić wszystkie rodzaje biletów. W przypadku zatrzymanej gotówki w automacie biletowym lub innej nieprawidłowości związanej z zakupem biletu sprawę można wyjaśnić w Punktach Sprzedaży Biletów MPK S.A. pod adresem:

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się w godzinach pracy PSB na numery telefonów: 12 357 20 35 lub 608 921 035.

 

Automaty biletowe stacjonarne KKM

– sprzedają wszystkie rodzaje biletów. Sprawdź lokalizację najbliższego automatu tutaj. Uwaga – bilety zakupione w automacie podlegają skasowaniu!
 

Punkty handlowe

np. niektóre kioski, urzędy pocztowe, inne - sprzedają bilety jednoprzejazdowe, czasowe i dzienne.
 

Automaty biletowe mobilne

zamontowane w pojazdach - sprzedają bilety jednoprzejazdowe normalne i ulgowe oraz czasowe, w tym także aglomeracyjne. Uwaga – bilet zakupiony w automacie podlega skasowaniu!