górne tło

Z podatkiem do banku

Wkrótce mijają terminy płatności niektórych opłat i podatków lokalnych: pierwszej raty podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Należności  można regulować nie tylko w kasach Urzędu Miasta, ale też – bez dodatkowych kosztów - w wybranych placówkach banku Pekao SA oraz przez internet.

15  marca mija termin  wpłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. 31 marca - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Należności można uregulować nie tylko w kasach Urzędu Miasta, ale również - bez dodatkowych opłat - z wybranych placówkach Pekao S.A. oraz przez Internet.

Wpłacając należności w banku Pekao S.A. nie trzeba wypełniać dowodu wpłaty, należy jedynie podać kasjerowi tytuł wpłaty oraz właściwy dla danej wpłaty numer rachunku bankowego. Dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego numer zawarty jest w decyzji doręczonej przez pracownika urzędu (lub pocztą), dla opłat za użytkowanie wieczyste numer rachunku bankowego podany został w zawiadomieniach, które doręczali kurierzy urzędowi (lub poczta). Dodatkowo informacje o numerach rachunków bankowych można sprawdzić telefonicznie pod numerem: 12 616 92 95. Dodatkowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem:http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=1112.

Również w tym roku urzędnicy dostarczali do domów krakowian  decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości. Dzięki  temu magistrat  zaoszczędził ponad 430 tysięcy złotych! Urzędnicy dostarczyli do domów krakowian ponad  200 tysięcy przesyłek. Szacowany całkowity koszt doręczeń tej liczby decyzji wyniósł 723 tys. 650 zł.

Koszt doręczeń tej ilości korespondencji przez Pocztę Polską – po uwzględnieniu zwrotów przesyłek, za które poczta dolicza do kwoty przesyłki poleconej dodatkowe opłaty – wyniósłby około 1 mln 158  tys. zł. Oszczędności z tego tytułu to więc aż 434 tys. 600 zł!

Doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie pobierali od mieszkańców jakichkolwiek opłat.(KS)