górne tło

CIEPŁO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Za środki Unii Europejskiej modernizowany jest miejski system ciepłowniczy. Znacznie obniżyła się emisja szkodliwych zanieczyszczeń, a ciepło do krakowskich mieszkań płynie przez bardziej niezawodny i energooszczędny system.

Przedsięwzięcie jest realizowane w Krakowie i Skawinie - głównie w zasięgu istniejących eksploatowanych przez MPEC SA sieci ciepłowniczych, które zaopatrują odbiorców w ciepło dla ogrzewania budynków i w ciepło dla ogrzewania wody użytkowej. Poszczególne zadania wchodzące w zakres przedsięwzięcia są realizowane w różnych punktach Krakowa i Skawiny. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorstwo zmodernizuje 132 km sieci ciepłowniczej na terenie Krakowa i Skawiny oraz unowocześni 535 węzły cieplne. Wykonanie projektu - ze względu na jego złożoność - będzie trwać 4 lata, a jego zakończenie planowane jest na grudzień 2008 roku.


Zobacz także:

Komunikacja

Przestrzeń publiczna

Ekologia

Sport i rekreacja

Nowoczesność